Zemní práce

Aktuálně nabízíme

Provádíme zemní práce, výkopy stroji, terénní úpravy, přípravu stavenišť včetně skrývek zeminy, demoliční a bourací práce.

Zajistíme odvoz materiálu, přistavení a odvezení kontejneru, včetně naložení. Dovážíme a odvážíme písek, beton, kámen, zeminu, recyklát suť a jiné materiály na nákladních automobilech Tatra 815 sklápěč a Iveco kontejner.

Další nabídky viz níže.

 

Rekultivace, územní a skrývkové práce

Rekultivace, územní a skrývkové práce 055 rekultivace, územní a skrývkové práce

Na Vašem pozemku provedeme skrývku ornice i terénní zásek či svahování. Provádíme rekultivace a územní a skrývkové práce a přípravu pozemku pro další využití.

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Extrém demolice

Extrém demolice 1 Extrém demolice 2 Extrém demolice 3

Provedeme pro Vás demolici v extrémních místech, uzavřených prostorách, šachtách a jímkách.  Náš „létající“ bagr s pikem to umí!

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Pokládka zámkové dlažby

Pokládka zám kové dlažby 1 Pokládka zámkové dlažby 2 Pokládka zámkové dlažby 3 Pokládka zámkové dlažby 4

Přijedeme a zaměříme plochu, na základě Vaší volby typu a barvy dlažby spočítáme cenu. Zaměříme niveletu kvůli odvodu povrchové vody, provedeme zemní práce, položíme obrubníky do betonu, zhotovíme dle typu zatížení podkladní vrstvy a zhutníme, dodáme a položíme Vámi zvolenou dlažbu, zhutníme a zaspárujeme ji. Využití zámkové dlažby pro dláždění teras a chodníků, schodů, parkovišť a příjezdových cest.

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Demolice v halách průmyslových objektů bez odstávky provozu

Demolice betonů a podlah v halách 1 Demolice betonů a podlah v halách 2 Demolice betonů a podlah v halách 3

Nabízíme Vám demolice betonů a podlah v halách či průmyslových objektech. Pracujeme i v úzkých prostorách – bez přerušení provozu! Pomůžeme Vám tak snížit Vaše ztráty z výroby.

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Základy staveb od nás

nabidka_01základy RD

Provedeme zemní a výkopové práce pro základy rodinných domů, průmyslových staveb, chat, garáží včetně přesunu hmot. Zhotovíme i základy na klíč.

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Úpravy pozemků – modelujeme zahrady

Úpravy pozemků - modelujeme zahrady 2nabidka_02 Úpravy pozemků - modelujeme zahrady3

Vytvarujeme a vysvahujeme bagrem pozemek, zahradu či park dle Vašich představ, odvezeme výkopek, navozíme zeminu. Zahradní architekt k dispozici.

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Pomůžeme Vám zbavit se vlhkého zdiva

nabidka_03Pomůžeme Vám zbavit se vlhkého zdiva 1 Pomůžeme Vám zbavit se vlhkého zdiva 2 Pomůžeme Vám zbavit se vlhkého zdiva 3

Provedeme obkopání základů staveb vlastní výkopovou technikou pro následnou hydroizolaci. Pracujeme i v úzkých prostorách. Výkopek naložíme a odvezeme

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Inženýrské sítě, horkovody, žumpy, solární panely

Inženýrské sítě, horkovody, žumpy, solární panely 1 Inženýrské sítě, horkovody, žumpy, solární panely 2 Inženýrské sítě, výkopy pro vodovodní a kanalizační přípojky 03 Inženýrské sítě, výkopy pro vodovodní a kanalizační přípojky 4

Inženýrské sítě, horkovody, žumpy, výkopy pro vodovodní a kanalizační přípojky, tepelná čerpadla a solární panely.

Cena od: dohodou

Platba: dohodou

 

Vlastní studna šetří Vaše finance

nabidka_05

Vykopeme stroji studnu do hloubky 7 m, vyskružíme. Výkopek naložíme a odvezeme. Vykopanou zeminu případně rozprostřeme na pozemku dle Vašich pokynů.

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Bazény, jezírka okrasná i koupací

nabidka_06Bazény, jezírka okrasná i koupací 2 Plavecký bazén Lochotín

Provedeme výkop pro Váš plánovaný bazén. Vyhloubíme jezírko okrasné či na koupání. Jezírko zbudujeme i na klíč. Zajistíme osázení okolí.

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Připravíme Váš pozemek pro oplocení

nabidka_07

Vrtáme otvory pro sloupky oplocení různých průměrů. Řežeme spáry v asfaltu i betonu, vykopeme rýhu pro základ podezdívky, osadíme palisády i obrubníky

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Budujeme parkoviště a parkovací stání

nabidka_08budujeme parkoviště, parkovací stání budujeme parkoviště, parkovací stání2

Zpevníme cesty a prostory pro parkování. Navozíme kámen, zhutníme válcem. Dokončíme úpravu Vaší zahrady osazením obrubníků a pokládkou zámkové dlažby.

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Svahujeme příkopy a břehy, zpevňujeme lesní cesty

nabidka_09svahujeme příkopy1 svahujeme příkopy2

Upravujeme a zpevňujeme polní a lesní cesty, svahujeme příkopy a břehy, čistíme vodoteče. Navezeme kámen, zhutníme válcem, zhotovíme propustky.

Cena: dohodou

Platba: dohodou

 

Demolice objektů

nabidka_10

Máme zkušenosti s provedením demolic objektů. Sutiny naložíme a odvezeme na řízenou skládku. Pozemek připravíme pro následné využití.

Cena: dohodou

Platba: dohodou