Zemní práce

Ceník

Práce, služby a ostatní výkony jsou prováděny za smluvní ceny stanovené dohodou dle rozsahu a náročnosti zakázky.

U všech aktivit se zohledňuje sezónnost a rozsah práce, dlouhodobým věrným zákazníkům a u velmi objemných zakázek je možno poskytnout slevy.

Ceny zemních prací jsou stanovovány dohodou s objednatelem případ od případu za 1 bm (event. 1m3) při zohlednění bonity horniny, terénu, vzdálenosti, náročnosti a rozsahu práce. Není-li cena dohodnuta jako celek za dílo, či délkové nebo objemové jednotky, platí sazby za napočaté hodiny nasazení strojů.

Při nasazení více strojů (event. činností) na jedné stavbě je možno účtovat zvláštní smluvní ceny dohodnuté vždy individuálně pro tu kterou zakázku.

Ke smluvním cenách za výkony a služby se připočítává příslušná DPH dle aktuálních zákonem stanovených sazeb.